Organisatie en werkwijze

Duurzaamheidskring IJsselstein staat voor bewust ondernemen.
Ondernemen vanuit het hart en met het oog gericht op de toekomst.
Het doel? Die toekomst op een duurzame manier overdragen aan de volgende generaties.
Op een eerlijke manier zakendoen, met respect voor de belangen van anderen.
De leden hebben hiertoe een CONVENANT getekend.

Scroll naar beneden of ga direct door naar:
Werkwijze Duurzaamheidskring
Organisatie de personen die de dagelijkse organisatie doen
Voorlopers de bedrijven die het voortouw hebben genomen
Ondersteunende organisaties
Beleid gemeente IJsselstein
Links naar andere duurzame initiatieven

De voordelen op een rijtje:

  1. Positieve sfeer en betrokkenheid
  2. Directe winst door lagere energierekening
  3. Inspelen op veranderende markt
  4. Positieve publiciteit
  5. Verlaging ondernemersrisico
  6. Gemotiveerder personeel en hogere productiviteit
  7. Nieuwe mogelijkheden voor productinnovaties
  8. Streepje voor bij nieuwe klanten en inkopers

WERKWIJZE

We maken het heel concreet. De deelnemende bedrijven gaan allereerst aan de slag met energiebesparing. Zij slaan de handen ineen om het eigen energieverbruik (en daarbij de kosten) te verlagen. Daarna worden steeds meer onderwerpen opgepakt. De deelnemers brengen hun energieverbruik in kaart met behulp van de Milieubarometer, een digitaal hulpmiddel. De resultaten worden periodiek inzichtelijk gemaakt. U ontvangt gratis ondersteuning en advies.

Samen is leuker dan alleen. Daarom wisselen de deelnemers kennis en ervaring uit op het gebied van energiebesparing en duurzame innovatie. Hiervoor wordt een aantal kennisthema’s gekozen met per thema één of meerdere deelnemers die het initiatief nemen om kennis en ervaringen te delen. Er worden bijeenkomsten georganiseerd. Verder worden zaken uitgezocht, zoals subsidiemogelijkheden en praktische vragen.

Op de nieuwspagina kunt u zien welke activiteiten al geweest zijn. Er staan geen nieuwe activiteiten gepland.

ORGANISATIE

Ernst Jan de Vries, adviseur duurzaamheid/automatisering/educatie bij De Vries Solutions.
Regelde tot 2021 de dagelijkse organisatie, ondersteuning en werving.

Pauline van Norden van Duurzaam in Beweging
Ondersteunde tot 2020 de organisatie als duurzaamheidsspecialist en organiseerde de bijeenkomsten.

VOORLOPERS

De voorlopers zijn een aantal enthousiaste IJsselsteinse ondernemers die de Duurzaamheidskring hebben opgezet. 

Rico Yntema van 3xFILM

Mark Bonenkamp van Vogelaar Verzenders

Dennis de Vaal van Rabobank Utrechtse Waarden

 

Joost Bijlsma van Magma Publicaties

 

Marian van den IJssel van Van den IJssel Bedrijfskleding

 

Dennis van Gend van Cartechnics Auto & Service

 

ONDERSTEUNENDE ORGANISATIES

Gemeente IJsselstein, Overtoom 1, 3401 BK IJsselstein, www.ijsselstein.nl
contactpersoon Bas Spekreijse
De Duurzaamheidskring IJsselstein past binnen het streven naar duurzaamheid van de gemeente IJsselstein. Door de ondersteuning van de gemeente is deelname aan de duurzaamheidskring gratis en wordt een digitale milieubarometer kosteloos beschikbaar gesteld.

Bibliotheek Lek&IJssel 
Overtoom 7, 3401BK IJsselstein, www.bibliotheeklekijssel.nl
De bibliotheek ontwikkelt zich tot het duurzaamheidscentrum van IJsselstein. Zo is daar het informatiepunt gevestigd, het GreenPoint. De bibliotheek stelt vrijwilligers en ruimte beschikbaar voor activiteiten. De vestiging in IJsselstein neemt ook zelf deel aan de Duurzaamheidskring.

 
greenpoint

VIHIJ
Postbus 360, 3400 AJ IJsselstein, www.vihij.nl
De ondernemersvereniging voor handel en industrie in IJsselstein ondersteunt de verduurzaming van bedrijven van harte en levert zelf ook leden.

BIJ-Ondernemers Binnenstad IJsselstein
Postbus 102, 3400 AC IJsselstein, www.inijsselstein.nl
De ondernemersvereniging in IJsselstein ondersteunt de duurzaamheidskring onder andere met de werving.

BELEID GEMEENTE

De Duurzaamheidskring IJsselstein volgt het beleid van de gemeente om duurzamer te gaan ondernemen. Tegelijk heeft de kring ook invloed op het beleid. Een samenvatting van het beleid vindt u hieronder.

Eind 2015 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om de Klimaatverklaring (Parijsverklaring) te ondertekenen. Door ondertekening van de klimaatverklaring heeft de gemeente zich gecommitteerd te werken aan de volgende hoofdambitie:
In 2050 is IJsselstein klimaatneutraal
In 2030 is de gemeentelijke organisatie CO2 neutraal

Klimaatneutraal is duurzaamheid in de volle breedte. Het betekent dat een gemeente geen invloed uitoefent op het klimaat bij alle activiteiten die binnen de gemeentegrenzen worden uitgevoerd (wonen, werken, verkeer). Dit wordt bereikt door netto geen broeikasgassen meer te laten vrijkomen. Voor zover er nog broeikasgassen vrij komen worden deze elders duurzaam gecompenseerd. De term CO2-neutraal is de situatie waarbij de CO2-emissies (al dan niet na compensatie) ten hoogste nul zijn.

Voor de uitwerking van de hoofdambitie, en breder ook ambities op andere beleidsterreinen dan Klimaat en Energie, is een beleidsplan geschreven met doelstellingen per thema (wonen, werken, verkeer, groen & natuur en afval). De maatregelen die daaruit voortvloeien, zijn terug te vinden in het duurzaamheidsprogramma 2016-2020. De stukken zijn te vinden op de gemeentelijke website (zoeken op duurzaamheid),

Routekaart

2018 Gemeentehuis CO2 neutraal. Nieuwe gebouwen bijna energieneutraal
2020 8% energie lokaal opgewekt, 900 adressen met zonnepanelen, 16 TJ zonne-energie, 5 scholen afvalvrij
2025 40% openbare verlichting met LED en 75% afval gescheiden ingezameld
2030 Gemeentelijke organisatie CO2 neutraal, 20% woon-werk verkeer met fiets of elektrisch
2035 25% CV ketels zijn vervangen door warmtepompen
2040 14% energie lokaal opgewekt, 50% elektra is groen, scholen afvalvrij
2045 alle bedrijven hebben energiebesparende maatregelen genomen, 50% CV ketels zijn vervangen door warmtepompen
2050 IJsselstein is klimaatneutraal
- 75% CV ketels vervangen door warmtepompen
- 60% minder CO2 uitstoot mobiliteit dan in 1990
- 100% stroom is groen
- compensatie CO2 uitstoot geregeld

LINKS

Hier verzamelen wij links naar andere duurzame initiatieven. Tip ons gerust.

Tree of life  plant een boom in Togo als CO2 compensatie en tegelijk om jongeren in Togo  te steunen

Het kan Wel  inspiratie om groener, eerlijker en leuker te leven

Rijne Energie  bewonersinitiatief om een energiepark ten noorden van IJsselstein in te richten

Klimaatneutraal IJsselstein burgerinitiatief om de overgang naar klimaatneutraal te ondersteunen