nieuws

ouder nieuws zie onderaan pagina

12 oktober Dag vd Duurzaamheid

Op deze dag diverse activiteiten in IJsselstein. Zie dagvandeduurzaamheid.nl

12 september bijeenkomst koplopers over MVO

In juni is een groep van 9 grotere bedrijven gestart met een koploperstraject. Hierbij worden duurzame maatregelen onderling besproken. 12 september werd ingegaan op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO. Hans Kröder lichtte toe hoe dit op een praktische manier toegepast kan worden. Hij verstrekte een scan. In oktober het vervolg.

17 april informatieavond over subsidie en financiering

Op deze avond informatie door Jeroen van den Hoorn van Hezelburcht over subsidies. Het aanbod ligt er om hem vrijblijvend de mogelijkheden te laten onderzoeken of subsidies voor uw bedrijf haalbaar en wenselijk zijn. Het gaat hierbij om SDE+ en om andere vormen van subsidie en investeringsaftrek.

Interesse in gratis advies? Mail ons.

Roy Ellenbroek van het Energiefonds Utrecht legde helder uit hoe je binnen enkele dagen duidelijk hebt of je een zeer gunstige lening kunt afsluiten bij het Energiefonds. Ook voor kleine projecten, al vanaf € 5000.

Daarnaast een interessante presentatie van de zeer duurzame vleesverwerker Westfort, waar wij te gast waren. Verder korte presentaties van De Fietskoerier en de Rabobank.

 

april 2018: oprichting “koplopersgroep” binnen duurzaamheidskring.

10 bedrijven met personeel en een eigen pand gaan een extra inspanning verrichten om te verduurzamen. Binnenkort meer hierover.

Snel duurzaam met zonne energie

De Duurzaamheidskring is actief aan het zoeken naar bedrijven die hun dak beschikbaar willen stellen voor het Postcoderoos project. Hierbij kunnen mensen investeren in zonnepanelen op uw dak. Zelf kunt u ook voor 20% meedoen, mits u geen grootverbruiker bent. Belangstelling hiervoor? Mail ons.

maart 2018

De Duurzaamheidskring was aanwezig bij GroenLinks- en D66-bijeenkomsten en bij een commissievergadering van de gemeenteraad om de kring te promoten en natuurlijk het duurzaam ondernemen in het algemeen.

6 oktober 2017 Dag van de Duurzaamheid

De Duurzaamheidskring was daar uiteraard bij met een stand in de Bibliotheek. Dit leverde veel gesprekken op, samenwerkideeën met Rijne Energie en Klimaatneutraal IJsselstein en nieuwe leden. Om 17:00 uur was er een ondernemersborrel.

12 september 2017 uur Bijeenkomst QuickWins

Onderwerp waren de QuickWins, om snel de CO2 uitstoot terug te brengen, gepresenteerd door de ODRU, met de mogelijkheid tot gratis advies voor de leden. Verder een discussie over de volgende stap, waarbij vooral het onderwerp financiering en subsidies favoriet was. Verder veel belangstelling voor zonnepanelen, collectieve initiatieven en elektrische auto’s.

14 juni 2017 Bijeenkomst ondersteuning Milieubarometer

In de Bibliotheek vond voor leden van 16 tot 18 uur een bijeenkomst plaats waarin ondersteuning werd gegeven voor het gebruik van de Milieubarometer.

9 mei 2017 Feestelijke start Duurzaamheidskring

De kring was te gast bij Alticom in de Gerbrandytoren, vooral bekend als zendmast, maar tegenwoordig ook een van de meest duurzame datacenters van Nederland. Robin Verlangen hield een inspirerend verhaal  over de ontwikkelingen binnen zijn branche (oa Internet of things) en de winst die hij ervaart door in de zetten op duurzaam ondernemen.

  

Coördinator Ernst Jan de Vries legde daarna uit hoe de Duurzaamheidskring het aan gaat pakken om de complexe overgang naar duurzaamheid in gang te zetten. De eerste stap is klein en begint bij het eigen bedrijf. Het is de bedoeling dat de kring blijft groeien en dat er steeds meer subkringen ontstaan, zodat iedereen uit het zeer diverse gezelschap zijn plek hierin kan vinden.

  

Meten is weten, daarom gebruikt de Duurzaamheidskring IJsselstein de Milieubarometer van Stimular. Met deze tool wordt de CO2-uitstoot helder in kaart gebracht en wordt de milieuwinst van maatregelen direct inzichtelijk. Mark Bonenkamp van Vogelaar Verzenders gebruikt deze Milieubarometer al jaren en heeft de groep meegenomen in zijn ervaringen. Door alleen al in te zetten op gedrag heeft hij al vele euro’s kunnen besparen.

     

Het officiële moment, de ondertekening van het convenant, werd ingeleid door de wethouder duurzaamheid Hans Lappee (rechts). De gemeente IJsselstein ondersteunt de Duurzaamheidskring van harte omdat het bijdraagt aan de gemeentelijke doelstelling om klimaatneutraal te worden.


na de ondertekening van het convenant werd geproost op de samenwerking

9 maart 2017 is Mark Bonenkamp namens de kring aanwezig bij de jaarvergadering van de VIHIJ. Daarna worden tot half april mailingen verstuurd voor de werving.

8 maart 2017 is de Duurzaamheidskring IJsselstein gelanceerd met een interview met coördinator Ernst Jan de Vries in de Zenderstreeknieuws.

6 december 2016
vlnr Ernst Jan, Rico, Dennis, Mark, Pauline, Dennis

8 november 2016 zijn we met de voorbereidingen begonnen met een groep voorlopers. Op 6 december, 21 februari en 8 maart werd dit verder uitgewerkt met 8 voorlopers.